BIEG GŁÓWNY-na 10 km-25 maja-start godzina 19.00 

Numery startowe (pakiety) wydawane będą  23, 24, 25 maja ( czwartek, piątek, sobota ) w biurze zawodów w Centrum Handlowo Rozrywkowym  :

Wejście od ulicy Rembielińskiego -poziom  (+1)

  • 23 maja czwartek- w godzinach – 15.00 – 20.00
  • 24 maja piątek – w godzinach – 15.00 – 20.00
  • 25 maja sobota- w godzinach- 13.00- 18.30

 

W dniu biegu nie będzie można zapisywać się a tylko odebrać pakiet startowy !!!

DEPOZYT od godziny 16.30 do 21.30 w budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”- przy linii startu.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 20 maja 2018 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 23 maja(czwartek) i 24 maja(piątek)

Limit zgłoszeń bieg główny na 10 km – 6.000 osób.

Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 20 maja (decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.

Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

MINI BIEG -19 maja

  • Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 17 maja(piątek)-w godz. 15.00-19.00 lub 18 maja(sobota) w godz. 10.00-15.00  w biurze zawodów w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA- Aleja Politechniki 1-  poziom plus 1 -wejście od ul. Rembielińskiego 

  • lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.45-11.30. 

  • Godziny pracy biura w Sukcesji: 17 maja piątek od godz. 15.00 do godz. 19.00 oraz 18 maja sobota od godz. 10.00 do godz.15.00.
  • Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
  • Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 
  • SZATNIE-Szkoła Podstawowa nr 173 park Sienkiewicza przy ulicy Sienkiewicza vis-a-vis Pasażu Schillera.