Numery startowe (pakiety) wydawane będą w biurze zawodów w Hotelu Andels przy ul. Ogrodowej 17 w dniach:

  • 24 maja – 15.00 – 20.00
  • 25 maja – 15.00 – 19.00
  • 26 maja – 13.00 – 18.30.

W dniu biegu nie będzie można zapisywać się !!!

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 21 maja 2018 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 24(czwartek) i 25(piątek) maja.
W dniu 26 maja w biurze w godzinach 13.00 – 18.30 – będzie można tylko odebrać numer startowy (pakiet), a nie zapisywać się!!!

Limit zgłoszeń – 6.000 osób.

Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 21 maja (decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.

Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!