Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy – przepada. 

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 puchar + nagroda pieniężna w PLN -odpowiednio 1.500, 1.000, 800, 500, 300, + karta podarunkowa od Drogerii Rossmann
 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn z Polski-za miejsca 1-3 nagroda pieniężna w PLN-odpowiednio 500, 300, 200 + karta podarunkowa od Drogerii Rossmann 

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

————————————————————————————————————————-

 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchar + nagroda rzeczowa- butelka dobrego wina

M/K – 16 16 – 19 lat
M/K – 20 20 – 29 lat
M/K – 30 30 – 39 lat
M/K – 40 40 – 49 lat
M/K – 50 50 – 59 lat
M/K – 60 60 – 69 lat
M/K – 70+ 70 lat i więcej

—————————————————————————————————

Kategorie branżowe za miejsce 1 puchar  – odbiór na scenie

za miejsce 1-3 nagroda rzeczowa-latarka ENERGIZER -LED headlight -odbiór na scenie 

Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację (lub licencję) np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

 • nauczyciele K i M
 • lekarze K i M               –dodatkowo za miejsce 1 kobiet i mężczyzn- nagroda pieniężna 1.000 zł 
 • górnicy K i M
 • dziennikarze K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • księża M
 • studenci K i M
 • służba więzienna K i M
 • harcerze K i M
 • personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • pracownik ochrony
 • weterynarz(lekarz i technik) K i M    -dodatkowo za miejsca 1-3 puchar oraz za miejsce 1-3 kategorii K i M 40+ -puchar

————————————————————————————————–

 • mama  za miejsca 1-10 puchar./statuetka + latarka ENERGIZER LED headlight 

——————————————————————————————————————–

Kategorie inne:

Jubileusz Drogerii Rossmann-dla zawodnika (bez względu na płeć) za miejsce 25, 2025 i 4025 profesjonalny zegarek biegowy -od Drogerii Rossmann. O zajętych miejscach decyduje pierwszy protokół dostarczony organizatorowi zaraz po ukończeniu biegu.

 • najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M za miejsce 1-3 puchar + nagroda rzeczowa- butelka dobrego wina + voucher do restauracji VAPIANO wartości 100 zł                                                                oraz za I miejsce kobiet i mężczyzn karnet do Zatoki Sportu o wartości 500 zł oraz samochód T-rock na weekend od salonu Volkswagen Bursiak.  Dodatkowo za miejsca 1-3  kompleksowy pakiet performance, w skład którego wchodzi; badania
  wydolności, fizjoterapeutyczna ocena sylwetki – body reading, trening
  diagnostyczny – ocena funkcjonalna sylwetki, optymalizacja wzorców
  ruchowych w celu poprawy wyników biegowych, badanie stopy na
  profesjonalnym podoskopie oraz specjalistyczne wkładki biegowe foot
  balance oraz konsultacja dietetyczna.
  wartość 899 zł
 • najlepsze małżeństwo – za miejsca 1-5 puchar + nagroda rzeczowa-butelka dobrego wina + voucher do restauracji VAPIANO wartości 100 zł oraz za I miejsce karnet do Zatoki Sportu wartości 200 zł
 • o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża.
 • najlepsi bliźniacy – za miejsca 1-3 puchar+nagroda rzeczowabutelka dobrego wina    + voucher wartości 100 zł do restauracji VAPIANO dla każdego bliźniaka  oraz za I miejsce karnet do Zatoki Sportu wartości 200 zł oraz za miejsca 1-2 dla każdego z rodzeństwa voucher do Fitness Humann.                                  
 • dwie osoby(rodzeństwo urodzone tego samego dnia) bez podziału na płeć. Do klasyfikacji będzie brana suma dwóch czasów/wyników.

 

 • najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) –za miejsca 1-3 puchar  + za I miejsce vouchery(restauracja VAPIANO) wartości 100 zł dla każdego zawodnika drużyny oraz za miejsca 2-3 voucher o wartości 50 zł dla każdego zawodnika drużyny oraz za I miejsce karnety 4 x po 100 zł do Zatoki Sportu-obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu
 • najlepsza drużyna zakładowa – za miejsca 1-3-puchar + za I miejsce voucher do restauracji Vapiano wartości 100 zł dla każdego zawodnika drużyny-oraz za I miejsce karnety 5 x po 100 zł do Zatoki Sportu-obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników.
 • Najlepszy zawodnik zespołu „Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Team” kobieta i mężczyzna za miejsca 1-3 puchar + karta podarunkowa od Drogerii Rossmann + za I miejsce dla kobiety i mężczyzny-karnety wartości 100 zł do Zatoki Sportu. 
 • LOTNY FINISZ VOLKSWAGEN BURSIAK- dla najlepszej kobiety i mężczyzny z Łodzi-samochód T-rock na weekend-zawodnik wygrywający lotny finisz musi ukończyć bieg. 
 • Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA