Regulamin 4. Mini Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run – biegi dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.

Tegoroczny bieg chcemy kolejny raz dedykować dzieciom ale tym razem podopiecznym  Fundacji Dom w Łodzi, stąd hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest :

Biegniemy dla dzieci z Domu w Łodzi

W związku z tym wprowadzamy symboliczną opłatę startową w wysokości 10 zł. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na działalność Fundacji.

I. Organizator : Akademia Sport i Zdrowie, Beauty Sport Run

Partnerzy:

Urząd Miasta Łodzi, Fundacja DOM w Łodzi

II. Cel Imprezy :

 • Pomoc dzieciom objętym opieką Fundacji Dom w Łodzi
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej,
 • promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
 • utożsamianie się młodych ludzi z własnym miastem i regionem
 • aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych
 • promocja miasta i regionu łódzkiego
 • Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży

III. Termin i miejsce:

Termin: 19 maja 2019 roku (niedziela)

Bieg niepełnosprawnych, wyścig niepełnosprawnych na wózkach, biegi dzieci i młodzieży roczników od 2002 do 2015

Start i meta: ul. Piotrkowska/Pasaż Schillera

Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Program minutowy zawodów: Dystans:
09.45-bieg niepełnosprawnych ok. 900m – limit 50 osób
09.50-wózkarze niepełnosprawni ok. 800m – limit 20 osób
10.00-bieg dziewcząt – roczniki 2002 i 2003

10.10-bieg chłopców – roczniki 2002 i 2003

ok. 900m – limit 70 osób

ok. 900m – limit 70 osób

10.20 -bieg dziewcząt- roczniki 2004 i 2005

10.30 -bieg chłopców – roczniki 2004 i 2005

ok. 900m – limit 70 osób

ok. 900m – limit 70 osób

10.40-bieg dziewcząt – rocznik 2006

10.50 -bieg chłopców – rocznik 2006

ok. 900m – limit 70 osób

ok. 900m  – limit 70 osób

11.00-bieg dziewcząt – rocznik 2007

11.10– bieg chłopców – rocznik 2007

ok. 900m – limit 70 osób

ok. 900m – limit 70 osób

11.20-bieg dziewcząt -rocznik 2008

11.30 -bieg chłopców – rocznik 2008

ok. 900m – limit 70 osób

ok. 900m – limit 70 osób

11.40-bieg dziewcząt -rocznik 2009

11.50-bieg chłopców – rocznik 2009

ok. 800m – limit 70 osób

ok. 800m – limit 70 osób

12.00-bieg dziewcząt – rocznik 2010

12.10– bieg chłopców – rocznik 2010

ok. 800m – limit 70 osób

ok. 800m – limit 70 osób

12.20-bieg dziewcząt- rocznik 2011

12.30-bieg chłopców – rocznik 2011

ok. 600m – limit 70 osób

ok. 600m – limit 70 osób

12.40-bieg dziewcząt- rocznik 2012

12.50-bieg chłopców – rocznik 2012

ok. 600m – limit 70 osób

ok. 600m -limit 70 osób

13.05-bieg dziewcząt- rocznik 2013

13.20-bieg chłopców – rocznik 2013

ok. 300m – limit 70 osób

ok. 300m – limit 70 osób

13.35-bieg dziewcząt – rocznik 2014

13.50-bieg chłopców -rocznik 2014

ok. 300m – limit 70 osób

ok. 300m – limit 70 osób

14.05 – bieg dziewcząt-rocznik 2015

14.20-bieg chłopców – rocznik 2015

ok. 200m -limit 60 osób

ok. 200m -limit 60 osób

Biegi na 900 , 800 i 600 m start i meta w tym samym miejscu przy Pasażu Schillera

Biegi na 300 i 200 m dzieci będą wyprowadzone na start

START-300m – przy Misiu Uszatku -meta-przy Pasażu Schillera

START-200m – przy ulicy Tuwima – meta  przy Pasażu Schillera.

Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Biuro zawodów 19 maja-w dniu biegu- Pasaż Schillera

Biuro w dniach 17 i 18 maja (piątek i sobota)- Centrum Handlowo Rozrywkowe SUKCESJA Al. Politechniki 1 -poziom (+1) 

 

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

Trasa: Wszystkie biegi dzieci, bieg osób niepełnosprawnych oraz wyścig osób niepełnosprawnych na wózkach-START I META w tym samym miejscu na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera.

Biegi przedszkolaków i maluszków-roczniki 2013, 2014, 2015 META na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera. Dzieci na linię startu będą przeprowadzane przez organizatora. Start roczników 2013 i 2014 z ulicy Piotrkowskiej przy Misiu Uszatku; start maluszków rocznika 2015 z ulicy Piotrkowskiej przy ulicy Tuwima. Roczniki 2013, 2014 i 2015 będą biegły tylko w jedną stronę bez nawrotu.

Zapisy drogą elektroniczną od 1 marca 2019 r. do 14 maja 2019 r.

V. Warunki Uczestnictwa:

 • Każdy zawodnik musi być zarejestrowany do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 14 maja 2019 r. lub w dniach 17-18 maja w biurze zawodów- (tylko wtedy gdy limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej –to jest do 14 maja -wyczerpany!!!)
 • Opłata startowa w każdym biegu wynosi 10 zł.
 • Zapisując się do biegu należy uiścić opłatę startowa drogą elektroniczną on-line.
 • Nieopłacenie startu osób zarejestrowanych do 10 maja skutkuje skreśleniem zawodnika z listy startowej.
 • W indywidualnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o zwolnieniu zawodnika z opłaty startowej
 • Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 17 maja(piątek)-SUKCESJA-w godz. 15.00-19.00 oraz  w dniu 18 maja(sobota)-SUKCESJA w godzinach 10.00-15.00 lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.45-11.30.
 • Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 • Odbierając numery startowe-nauczyciel/opiekun musi pozostawić w biurze listę startową z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora placówki-co jest jednoznaczne, że nauczyciel/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za udział i zdrowie uczniów/dzieci.
 • Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
 • Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 • Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
 • Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Zgłoszenia:

Zapisy drogą internetową od 1 marca do 14 maja 2019 r.

Jeśli ktoś po dokonaniu zgłoszenia chce zmienić dane (edytować zgłoszenie)prosimy pisać do: biuro@protimer.pl

 • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 22.00 lub osobiście w dniach 17 maja(piątek) SUKCESJAw godz. 15.00-19.00 oraz w dniu 18 maja(sobota) SUKCESJA w godzinach 10.00-15.00 w biurze zawodów – jeśli limit zgłoszeń w danym biegu nie zostanie wyczerpany wcześniej. 
 • Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 17 maja(piątek)-w godz. 15.00-19.00 oraz  w dniu 18 maja(sobota)-10.00-15.00 w biurze zawodów w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA- Aleja Politechniki 1
 • lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.45-11.30. 
 • Adres biura zawodów w dniach 17 i 18 maja -Al. Politechniki 1 w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA.- POZIOM (+1) wejście od ulicy Rembielińskiego.
 • Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
 • Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 
 • Za zgłoszonego zawodnika do biegu uważa się tego, który zarejestrował się wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. 
 • W dniu biegu w biurze w Pasażu Schillera w godzinach 08.45- 11.00 będzie można tylko odbierać numery startowe a nie zapisywać się do biegu!!!
 • Tylko do biegu roczników 2015, 2014 i 2013 w dniu imprezy, opiekunowie będą mogli odbierać numery startowe do godziny 11.30-jednak sugerujemy aby skorzystać z możliwości odebrania numeru startowego w dniach 17 i 18 maja w biurze zawodów.
 • Numery startowe pamiątkowe są bezzwrotne.
 • Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość zawodników
 • Bardzo prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną!

VIII. Nagrody:

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet z upominkami od sponsorów pamiątkowy medal i numer startowy.

W tegorocznej edycji biegu nie prowadzi się klasyfikacji szkół i klubowej.

Biegi dzieci i młodzieży roczników 2002-2012:

 • za miejsce 1-3 indywidualnie – statuetka

Bieg maluszków -roczniki 2013, 2014 i 2015:

 • Za miejsce 1-5 statuetka

We wszystkich biegach dzieci i młodzieży za miejsca 1-3 karnety na naukę pływania Professional Swimming Academy

1 miejsce -12 wejść, 2 miejsce- 8 wejść, 3 miejsce -4 wejścia

W biegach roczników 2002/2003, 2004/2005, 2006 i 2007 za miejsca 1-3 vouchery na zakup sprzętu sportowego marki Saucony o wartości odpowiednio do zajętego miejsca 200, 100, 100 PLN

W biegach roczników 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – za miejsca 1-3

oraz za miejsca 1-5 w rocznikach 2013, 2014, 2015 nagroda rzeczowa latarki -Energizer

oraz wejściówki do ZABAWA PARK w Łodzi

Bieg niepełnosprawnych i wyścig na wózkach:

 • za miejsca 1-3 K i M statuetka + nagroda rzeczowa voucher na zakup sprzętu sportowego marki Saucony za miejsca 1-3 o wartości odpowiednio do zajętego miejsca 200,100,100 PLN

O kolejności na mecie zawodników będą rozstrzygać sędziowie PZLA.

Trasa będzie skracana bądź wydłużana w zależności od wieku startujących i możliwości technicznych:

IX. Postanowienia końcowe

Wyniki zawodów ukażą się zaraz po biegu na portalu: http://www.protimer.pl/

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na stronie internetowej.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia w czasie biegu numeru startowego  z przodu na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 • Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
 • Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany.
 • Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
 • Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Osoby bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących.
 • Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
 • Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.