Nagrody

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy – przepada. 

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 puchar + nagroda pieniężna w PLN -odpowiednio 1.200, 900, 600, 400, 300  

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

za miejsca 1-3 statuetka, latarka Energizer, upominek od Drogerii Rossmann

 • M/K – 16 16 – 19 lat
 • M/K – 20 20 – 29 lat
 • M/K – 30 30 – 39 lat
 • M/K – 40 40 – 49 lat
 • M/K – 50 50 – 59 lat
 • M/K – 60 60 – 69 lat
 • M/K – 70+ 70 lat i więcej

Kategorie branżowe:

za miejsce 1 statuetka  

za miejsca 1-3 upominek od Drogerii Rossmann

 

Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację (lub licencję) np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika(dokumenty do pobrania). W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

 • nauczyciele K i M
 • lekarze K i M
 • górnicy K i M
 • dziennikarze K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • księża M
 • studenci K i M
 • służba więzienna K i M
 • harcerze K i M
 • personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • pracownik ochrony
 • weterynarz(lekarz i technik) K i M   
 • włókniarz/włókniarka

 

Kategorie inne:

najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M:   za miejsce 1-3 statuetki, latarka Energizer, upominek od Drogerii Rossmann 
najlepsze małżeństwo:
zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża).       
za miejsca 1-5 statuetka, latarka Energizer, upominki od Drogerii Rossmann 
najlepsi bliźniacy za miejsca 1-3 statuetka, latarka Energizer, upominki od Drogerii Rossmann
Najlepszy zawodnik 18 letni- ur. w 2003 roku:  za I miejsce kobiet i mężczyzn - statuetka, latarka Energizer, upominek od Drogerii Rossmann
najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta): 
obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu 
za miejsca 1-3 statuetka, latarki Energizer, upominki od Drogerii Rossmann 
najlepsza drużyna zakładowa:
obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników.
za miejsca 1-3-statuetka, latarki Energizer, upominki od Drogerii Rossmann     
Najlepszy zawodnik zespołu „Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Team” kobieta i mężczyzna:      za miejsca 1-3 statuetka, latarki Energizer, upominki od Drogerii Rossmann

Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA