Nagrody

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy – przepada. 

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 puchar + nagroda pieniężna w PLN -odpowiednio 2.000, 1.200, 800, 500, 300

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn z Polski-za miejsca 1-3 nagroda pieniężna w PLN-odpowiednio 500, 300, 200 

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi

————————————————————————————————————————-

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 statuetka 

 • M/K – 16 16 – 19 lat
 • M/K – 20 20 – 29 lat
 • M/K – 30 30 – 39 lat
 • M/K – 40 40 – 49 lat
 • M/K – 50 50 – 59 lat
 • M/K – 60 60 – 69 lat
 • M/K – 70+ 70 lat i więcej

 

—————————————————————————————————

Kategorie branżowe za miejsce 1 statuetka  – odbiór na scenie

 

Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację (lub licencję) np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

 • nauczyciele K i M
 • lekarze K i M
 • górnicy K i M
 • dziennikarze K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • księża M
 • studenci K i M
 • służba więzienna K i M
 • harcerze K i M
 • personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • pracownik ochrony
 • weterynarz(lekarz i technik) K i M   
 • włókniarz/włókniarka

————————————————————————————————–

 • mama  za miejsca 1-10 statuetka 

——————————————————————————————————————–

Kategorie inne:

 • najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M za miejsce 1-3 statuetki 
 • za miejsca 1 i 2 kobiet i mężczyzn(Łodzianie)
   
 • najlepsze małżeństwoza miejsca 1-5 statuetka -o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża).
 • najlepsi bliźniacy – za miejsca 1-3 statuetka  

 

 • najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) –za miejsca 1-3 puchar -obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu
 • najlepsza drużyna zakładowa – za miejsca 1-3-puchar -obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników.
 • Najlepszy zawodnik zespołu „Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Team” kobieta i mężczyzna za miejsca 1-3 statuetka 
 • Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA