Nagrody Mini Bieg

  • Biegi dzieci i młodzieży roczników 2006-2007 oraz 2008-2009 dziewcząt i chłopców: za miejsce 1-3 – statuetka
  • Bieg dzieci-roczniki 2010 – 2019 dziewcząt i chłopców: Za miejsce 1-5 - statuetka
  • Bieg osób niepełnosprawnych: za miejsca 1-3 K i M - statuetka
  • Wyścig wózkarzy samodzielnych : za miejsca 1-3 K i M - statuetka
  • Wyścig wózkarzy z asystentem kobietą: za miejsca 1-3 - statuetka
  • Wyścig wózkarzy i asystentem mężczyzną: za miejsca 1-3 - statuetka

DODATKOWO

Wejściówki do Miasta Przygód Mandoria w Rzgowie

za miejsca 1-5 w biegach dziewcząt i chłopców: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013


Wejściówki do Orientarium w ZOO Łódź

za miejsca 1-5 - w biegach dziewcząt i chłopców: 2006-2007, 2008-2009, 2010, 2011, 2012

za miejsca 1-3

- bieg osób niepełnosprawnych K i M,

- wyścig wózkarzy samodzielnych K i M,

- wyścig wózkarzy z asystentem kobietą,

- wyścig wózkarzy z asystentem mężczyzną.


Wejściówki do Kina Helios

za miejsce 1

- w biegach dziewcząt i chłopców: 2006-2007, 2008-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014


Vouchery do Szkoły Nauki Pływania PSA w Łodzi

za miejsca 1-3

- biegach dziewcząt i chłopców: 2006-2007, 2008-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019