Nagrody w biegu głównym

Wszyscy zawodnicy nagradzani, muszą osobiście wyjść na scenę po odbiór nagród. Nagroda nie odebrana osobiście w dniu imprezy – przepada.

Nagrody nieodebrane nie będą wysyłane pocztą!!!

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-5 puchar + nagroda pieniężna w PLN -odpowiednio 2.000, 1.200, 800, 700, 300
 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn z Polski-za miejsca 1-3 nagroda pieniężna w PLN-odpowiednio 500, 300, 200

Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi


Dla zawodnika, który dobiegnie do mety na miejscu:

100 i 1000 vouchery po 5000 do wykorzystania w Konsorcjum Polskich Biur Podróży

oraz dla zawodnika, który dobiegnie do mety na miejscu:

2000 i 3000 - vouchery na 2-osobowe weekendy w Hotelu Śnieżnik.

Miejsce na mecie będzie określone z pierwszej listy wydrukowanej zaraz po biegu, przez firmę prowadzącą pomiar czasu.


Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 statuetka

 • M/K – 16 16 – 19 lat
 • M/K – 20 20 – 29 lat
 • M/K – 30 30 – 39 lat
 • M/K – 40 40 – 49 lat
 • M/K – 50 50 – 59 lat
 • M/K – 60 60 – 69 lat
 • M/K – 70+ 70 lat i więcej

Dodatkowo za miejsce 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn vouchery na zakupy o wartości odpowiednio za miejsce I- 200 zł; za miejsce II- 150 zł; za miejsce III-100 zł.


Kategorie branżowe oraz kategoria Mama i zawodnicy na wózkach:

za miejsce 1-3 statuetka oraz upominek od sponsora

Dodatkowo za I miejsce kobiet i mężczyzn w kategorii branżowej/zawodowej i kategorii Mama od Firmy Mucha w kieliszku - butelka wspaniałego wina

 • lekarze K i M
 • nauczyciele K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • studenci K i M
 • personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • mama K
 • zawodnik niepełnosprawny na wózku K i M– obowiązuje tylko wózek zwykły inwalidzki napędzany siłą ramion
 • zawodnik niepełnosprawny na wózku z asystentem K i M – obowiązuje tylko wózek zwykły inwalidzki pchany przez asystenta- podział klasyfikacji na płeć dotyczy asystentów a nie osoby niepełnosprawnej.


Kategorie inne:

 • najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M za miejsce 1-3 statuetki oraz nagroda rzeczowa od Calypso Fitness Club oraz za miejsce 1 K i M weekend z Toyota Sabaj Łódź
  Dodatkowo za I miejsce kobiet i mężczyzn butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku. Dodatkowo dla 3 najlepszych łodzianek vouchery na tygodniowy catering od firmy ATAK SMAKU - catering dietetyczny
 • najlepsze małżeństwo–za miejsca 1-3 statuetka oraz za I miejsce butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku - o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża).
 • najlepsi bliźniacy –za miejsca 1-3 statuetka oraz za I miejsce dla każdego bliźniaka butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku
 • najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) –za miejsca 1-3 statuetki oraz za I miejsce dla każdego zawodnika butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku -obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu
 • najlepsza drużyna zakładowa –za miejsca 1-3-statuetki oraz za I miejsce dla każdego zawodnika butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku -obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników
 • Najlepszy zawodnik - pracownik Drogerii Rossmann - za miejsca 1-3 K i M statuetka oraz za I miejsce kobiet i mężczyzn butelka wspaniałego wina od Firmy Mucha w kieliszku 

Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA