Regulamin biegu głównego

I. Organizatorzy i partnerzy

Organizator: Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.

Współorganizator: Blersport, Beauty Sport Run 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego

II. Cel Imprezy

Celem Imprezy jest:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży szkolnej,
 • upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,
 • upowszechnianie sportu w rodzinie,
 • aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych,
 • promocja miasta i regionu łódzkiego.


III. Termin, miejsce i prz   fgg Imprezy

Termin:

Bieg główny na 10 km z atestem – 28 maja 2022 roku (sobota)

START – godz.19.00

Biuro zawodów - Ogrody Geyera Piotrkowska 293/305 - czynne w dniu biegu 28 maja w godzinach 13.00-18.30 oraz w dniach 26 maja (czwartek) w godzinach 9.00-12.00 i 17.00-21.00 oraz w dniu 27 maja (piątek) w godzinach 9.00-12.00 i 17.00-21.00.

Prosimy aby w czwartek i piątek odbierali pakiety mieszkańcy Łodzi.

W dniu biegu nie będzie można zapisywać się !!!

Harmonogram 19.Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run:

15.00 - początek imprezy-Piknik rodzinny

18.20 - wspólna rozgrzewka zawodników przy scenie-przed biegiem głównym na 10 km

18.45 - prezentacja elity biegu głównego

19.00 - START biegu głównego na 10 km

19.30 - powitanie pierwszych biegaczy

19.50 - wręczenie nagród w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

20.40 - zamknięcie trasy biegu

20.45 - wręczenie nagród w kategoriach wiekowych

21.00 - wręczenie nagród w kategoriach innych

21.30 - zakończenie imprezy

START i META

Trasa biegu zostanie opublikowana do końca marca 2022

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

IV. Bieg główny (atest PZLA) 10000 m start- godz. 19.00

Depozyt - czynny od godziny 18.00 do godziny 21.30. Po godzinie 21.30 depozyt, który nie będzie odebrany przez zawodnika zostanie zutylizowany.

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

M/K – 16 16 – 19 lat
M/K – 20 20 – 29 lat
M/K – 30 30 – 39 lat
M/K – 40 40 – 49 lat
M/K – 50 50 – 59 lat
M/K – 60 60 – 69 lat
M/K – 70+ 70 lat i więcej

Kategorie branżowe
Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

 • nauczyciele K i M
 • lekarze K i M
 • żołnierze K i M
 • strażacy K i M
 • policjanci K i M
 • straż miejska K i M
 • prawnicy K i M
 • bankowcy K i M
 • poseł/radny K i M
 • studenci K i M
 • personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
 • fizjoterapeuta K i M
 • mama K
 • zawodnik niepełnosprawny na wózku K i M– obowiązuje tylko wózek zwykły inwalidzki napędzany siłą ramion
 • zawodnik niepełnosprawny na wózku z asystentem K i M – obowiązuje tylko wózek zwykły inwalidzki pchany przez asystenta- podział klasyfikacji na płeć dotyczy asystentów a nie osoby niepełnosprawnej.


Kategorie inne:

 • najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M
 • najlepsze małżeństwo – o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża.
 • najlepsi bliźniacy – dwie osoby(rodzeństwo urodzone tego samego dnia) bez podziału na płeć. Do klasyfikacji będzie brana suma dwóch czasów/wyników.
 • najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) – obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu.
 • najlepsza drużyna zakładowa – obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników.
 • Najlepszy zawodnik drużyny zakładowej Drogerii Rossmann - kobieta i mężczyzna.

Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA


CHARYTATYWNOŚĆ!!!

Zapraszamy do wsparcia zaproponowanej przez Organizatora Fundacji/Stowarzyszenia

Jak zawsze, oprócz rywalizacji sportowej zachęcamy Was do działań charytatywnych. Tym razem zapraszamy do wsparcia wybranej przez siebie a zaproponowanej przez nas Fundacji lub Stowarzyszenia. Podczas zapisów będzie można oddać cegiełkę/wpłatę czyli wesprzeć działalność statutową wybranego podmiotu. Cała zebrana kwota zostanie przelana na konto wybranej przez Was Fundacji. Obdarowane Fundacje czy Stowarzyszenia w podziękowaniu, będą dopingować Was na trasie Biegu. Na pewno będzie to miłe spotkanie dla obydwóch stron. Zawodnicy, którzy zdecydują się wpłacić cegiełkę, dostaną numery startowe odpowiadające kolorowi obdarowanej Fundacji. Łatwo więc będzie można rozpoznać się na wzajem na trasie. Zapraszamy do zapisów i wsparcia wybranych Fundacji. Bądźcie „czujni” wypełniając formularz zgłoszeniowy. Wierzymy, że na trasie Biegu będzie KOLOROWO!!! 💪🥰 Wielkość wpłat/cegiełek do wyboru w wysokości: 20 zł, 30 zł, 50 zł lub większej kwoty.

Wspierać możecie następujące:

 • Fundacja DOM W ŁODZI -kolor zielony
 • Fundacja SŁONIE NA BALKONIE - kolor błękitny
 • POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH - kolor czerwony
 • Fundacja KTOŚ - kolor granatowy
 • FUNDACJA HEROSI - kolor purpurowy
 • FUNDACJA GAJUSZ - kolor różowy


V. Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia do 28 maja 2022 r.
 2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 22 maja 2022 r.
 3. Limit zgłoszeń wynosi 5.000 osób .
 4. Limit ilości osób niezaszczepionych może ulec zmianie wraz z wprowadzonymi zmianami w obostrzeniach pandemicznych obowiązujących na terenie Polski.
 5. W dniu 28 maja(w dniu startu) będzie można tylko odebrać numer startowy/pakiet a nie zapisywać się.
 6. Wszelkich zmian w zapisach (podmiana nazwisk, przekazywanie pakietu) po 10 maja organizator nie będzie dokonywał!!!
 7. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 22 maja 2022 r.
 8. Zawodnik który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne na liście startowej ale nie będzie nadany mu numer startowy, czyli nie ma gwarantowanego udziału w zawodach. Zapisany zawodnik z gwarancją startu to ten, który zarejestrował się i dokonał opłaty startowej.
 9. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 22 maja 2022 nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniach 26-27 maja-pod warunkiem, że nie będzie wyczerpany wcześniej limit zgłoszeń i zostaną wolne miejsca.
 10. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniach 26-28 maja w biurze zawodów lub nie mogąc odebrać samemu- mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie do wydrukowania na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 11. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 12. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub opiekuna - oświadczenie rodzica do wydrukowania na stronie biegu w zakładce „Dokumenty do pobrania”
 13. Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający przynależność do danej grupy branżowej lub innej zgodnie z regulaminem, w celu weryfikacji. Jeśli ktoś nie posiada legitymacji służbowej, może być zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie. W przypadku weryfikacji małżeństw (współmałżonków) o różnych nazwiskach, trzeba będzie okazać akt małżeństwa.
 14. Odbierając numer startowy zawodnicy będą proszeni o przedstawienie do wglądu certyfikatu zaszczepienia.
 15. Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym – 1h 30min. Limit czasu obowiązuje i będzie weryfikowany przez organizatora od 2km zgodnie z rozkładem czasowym: 2km – 18:00”; 3km – 27:00”; 4km – 36:00”; 5km – 45:00”; 6km – 54:00”; 7km – 1:03:00”; 8km – 1:12,00″; 9km – 1:21,00. Po upływie limitu czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy! Limit będzie liczony od startu ostatniej strefy czasowej.
 16. Zawodnicy biegnący z dzieckiem w wózku są obowiązani do ustawienia się na końcu OSTATNIEJ STREFY STARTOWEJ!!! Nie wolno ustawiać się w strefach początkowych tj. 40′; 45′;50′; 55′, 60′
 17. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 18. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora oraz sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 19. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika, któremu została udzielona pomoc są ostateczne i niepodważalne.
 20. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 21. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, ze uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych w tym śmierci a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 22. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.


VI. Zgłoszenia

Zgłaszając się, zawodnik musi podać jaki wynik planuje osiągnąć na mecie lub aktualny wynik osiągany na dystansie 10 km. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe w różnych kolorach i będą one oznaczały strefę czasową na starcie w której zawodnik będzie zobowiązany ustawić się. Start będzie następował oddzielnie dla każdej strefy co ok. 2 minuty. Trzeba w związku z tym przestrzegać poleceń organizatora i służb porządkowych.

Strefa I -wynik poniżej 40′- żółta
Strefa II wynik 40:00”-45:00” zielona
Strefa III wynik 45:01”-50:00”- czerwona
Strefa IV wynik 50:01”-55:00”- niebieska
Strefa V  wynik 55:01”-60:00” – pomarańczowa
Strefa VI wynik powyżej 60′ szara

Zawodnicy biegnący z wózkiem(z dzieckiem) zobowiązani są do ustawienia się na końcu ostatniej strefy startowej!!!!

Wyniki będą liczone według czasu brutto dla pierwszych 50 zawodników-pozostali według czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to czas liczony od przecięcia linii startu do momentu przebiegnięcia linii mety.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 22 maja 2022 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 26(czwartek) i 27(piątek) maja.
 2. W dniu 28 maja w biurze w godzinach 13.00 – 18.30 – będzie można tylko odebrać numer startowy (pakiet) a nie zapisywać się!!!
 3. Limit zgłoszeń – 5.000 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 22 maja 2022 r. organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie też prawo do zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny.
 4. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 22 maja(decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.
 5. Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

VII. Opłata startowa

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną!!! W „ZAPISACH” jest okienko „PŁAĆ” – trzeba korzystać z tej drogi płatności.

Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową, proszone są o dokładne wypełnienie pola dotyczącego danych do faktury. W przypadku niekompletnych danych, podanych w formularzu, faktura nie zostanie wystawiona.

I -Termin – wpłata dokonana do dnia 31 stycznia 2022 r. – 60 zł
II -Termin – wpłata dokonana w dniach 1 lutego – 31 marca 2022–70 zł
III-Termin – wpłata dokonana w dniach 01 kwietnia –06maja 2022 – 80 zł
IV-Termin – wpłata dokonana w dniach 07 maja –22 maja 2022- 90 zł
IV- Wpłata dokonana w biurze zawodów w dniach 26-27 maja 2022 – 100 zł

2. Organizator ma prawo zwolnić z opłaty startowej wybranych zawodników biegu głównego.

VIII. Nagrody

 1. Szczegóły dotyczące nagród we wszystkich kategoriach ukażą się w zakładce „Nagrody” -nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.
 2. Uwaga! Do klasyfikacji zespołowej(klubowej) będą brane pod uwagę cztery najlepsze czasy zawodników danej drużyny w tym jednej kobiety, którzy zostali zgłoszeni pod jednobrzmiącą nazwą!!! Dotyczy to też skrótów i cudzysłowów. Do klasyfikacji drużyn zakładowych brane będą czasy 5 najlepszych zawodników(bez względu na płeć) danego zakładu pracy.
 3. Każdy zawodnik biegu głównego otrzymuje w pakiecie: koszulkę techniczną, numer startowy(imienny dla osób które dokonają opłaty do 22 maja), agrafki, upominki i gadżety sponsorów, wynik na telefon komórkowy(jeśli poda nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym). Dla tych zawodników, którzy ukończą bieg-pamiątkowy medal.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Na zawodach będą obowiązywały obostrzenia epidemiczne obowiązujące w dniu imprezy na terenie Polski
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów na trasie i na mecie biegu.
 4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW.
 5. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.datasport.pl i stronie internetowej biegu.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
 7. Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym – 1h 30min.
 8. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 9. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
 10. Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów i dokonywany będzie w trzech punktach na trasie – włącznie z linią mety.
 11. Zawodnik, który skróci trasę i ominie punkty pomiaru czasu nie zostanie sklasyfikowany.
 12. Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 13. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
 16. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników , kibiców i osób towarzyszących środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
 17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
 18. Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
 19. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących
 20. Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
 21. Organizator nie odpowiada za odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora-na przykład w wypadku obostrzeń związanych z epidemią SarsCov2, kataklizmu, żałoby narodowej, odgórnego odwołania imprez plenerowych przez władze państwowe, władze miasta lub władze województwa, związanego z zagrożeniem zdrowia i życia zawodników. W tym wypadku organizator w ciągu tygodnia poda nowy termin imprezy, jednak jest zwolniony ze zwrotu opłaty startowej wniesionej przez zawodników uczestników biegu.
 22. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczestnik Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji online spod adresu, którego zgoda dotyczy.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.
2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:
a. świadczeń usług drogą elektroniczną:
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:
uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.biegpiotrkowska.pl
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
d. dostarczania usług płatniczych
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.biegpiotrkowska.pl
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
kontaktu z Państwem
g. celów podatkowych i rachunkowych
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia konta na stronie biegpiotrkowska.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.biegpiotrkowska.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.biegpiotrkowska.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane
będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.