Regulamin 5. Mini Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run biegi dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych.

Tegoroczny bieg chcemy kolejny raz dedykować dzieciom ale tym razem podopiecznym  Fundacji JiM, stąd hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest :

Biegniemy dla dzieci z autyzmem.

W związku z tym wprowadzamy symboliczną opłatę startową w wysokości 10 zł. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na działalność Fundacji.

I. Organizator : Akademia Sport i Zdrowie, Beauty Sport Run

Partnerzy:

Urząd Miasta Łodzi, Fundacja DOM w Łodzi

II. Cel Imprezy :

 • Pomoc dzieciom objętym opieką Fundacji JiM
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej,
 • promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
 • utożsamianie się młodych ludzi z własnym miastem i regionem
 • aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych
 • promocja miasta i regionu łódzkiego
 • Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży

III. Termin i miejsce:

Termin: 24 maja 2020 roku (niedziela)

Bieg niepełnosprawnych, wyścig niepełnosprawnych na wózkach, biegi dzieci i młodzieży roczników od 2003 do 2016

Start i meta: ul. Piotrkowska/Pasaż Schillera

Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Program minutowy zawodów Dystans
09.45 bieg niepełnosprawnych ok. 900m – limit 50 osób
09.50 wózkarze niepełnosprawni ok. 800m – limit 20 osób
10.00 bieg dziewcząt – roczniki 2003 i 2004 ok. 900m – limit 70 osób
10.10 bieg chłopców – roczniki 2003 i 2004 ok. 900m – limit 70 osób
10.20 bieg dziewcząt- roczniki 2005 i 2006 ok. 900m – limit 70 osób
10.30 bieg chłopców – roczniki 2005 i 2006 ok. 900m – limit 70 osób
10.40 bieg dziewcząt – rocznik 2007 ok. 900m – limit 70 osób
10.50 bieg chłopców – rocznik 2007 ok. 900m – limit 70 osób
11.00-bieg dziewcząt – rocznik 2008 ok. 900m – limit 70 osób
11.10 bieg chłopców – rocznik 2008 ok. 900m – limit 70 osób
11.20 bieg dziewcząt -rocznik 2009 ok. 900m – limit 70 osób
11.30 bieg chłopców – rocznik 2009 ok. 900m – limit 70 osób
11.40 bieg dziewcząt -rocznik 2010 ok. 800m – limit 70 osób
11.50 bieg chłopców – rocznik 2010 ok. 800m – limit 70 osób
12.00 bieg dziewcząt – rocznik 2011 ok. 800m – limit 70 osób
12.10 bieg chłopców – rocznik 2011 ok. 800m – limit 70 osób
12.20 bieg dziewcząt- rocznik 2012 ok. 600m – limit 70 osób
12.30 bieg chłopców – rocznik 2012 ok. 600m – limit 70 osób
12.40 bieg dziewcząt- rocznik 2013 ok. 600m – limit 70 osób
12.50 bieg chłopców – rocznik 2013 ok. 600m - limit 70 osób
13.05 bieg dziewcząt- rocznik 2014 ok. 300m – limit 70 osób
13.20 bieg chłopców – rocznik 2014 ok. 300m – limit 70 osób
13.35 bieg dziewcząt – rocznik 2015 ok. 300m – limit 70 osób
13.50 bieg chłopców - rocznik 2015 ok. 300m – limit 70 osób
14.05 bieg dziewcząt - rocznik 2016 ok. 200m - limit 60 osób
14.20 bieg chłopców – rocznik 2016 ok. 200m - limit 60 osób

Biegi na 900 , 800 i 600 m start i meta w tym samym miejscu przy Pasażu Schillera

Biegi na 300 i 200 m dzieci będą wyprowadzone na start

START-300m – przy Misiu Uszatku -meta-przy Pasażu Schillera

START-200m – przy ulicy Tuwima – meta  przy Pasażu Schillera.

Podczas zgłaszania dzieci, zaliczenie do danej grupy determinuje rok urodzenia !!!

Biuro zawodów 24 maja-w dniu biegu- Pasaż Schillera

Biuro w dniach 22 i 23 maja (piątek i sobota)- Centrum Handlowo Rozrywkowe SUKCESJA Al. Politechniki 1 -poziom (+1) 

 

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

Trasa: Wszystkie biegi dzieci, bieg osób niepełnosprawnych oraz wyścig osób niepełnosprawnych na wózkach-START I META w tym samym miejscu na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera.

Biegi przedszkolaków i maluszków-roczniki 2014, 2015, 2016 META na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera. Dzieci na linię startu będą przeprowadzane przez organizatora. Start roczników 2014 i 2015 z ulicy Piotrkowskiej przy Misiu Uszatku; start maluszków rocznika 2016 z ulicy Piotrkowskiej przy ulicy Tuwima. Roczniki 2014, 2015 i 2016 będą biegły tylko w jedną stronę bez nawrotu.

Zapisy drogą elektroniczną od 1 marca 2020 r. do 19 maja 2020 r.

V. Warunki Uczestnictwa:

 • Każdy zawodnik musi być zarejestrowany do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 19 maja 2020 r. lub w dniach 22-23 maja w biurze zawodów- (tylko wtedy gdy limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej –to jest do 19 maja -wyczerpany!!!)
 • Opłata startowa w każdym biegu wynosi 10 zł.
 • Zapisując się do biegu należy uiścić opłatę startowa drogą elektroniczną on-line.
 • Nieopłacenie startu osób zarejestrowanych do 15 maja skutkuje skreśleniem zawodnika z listy startowej.
 • W indywidualnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o zwolnieniu zawodnika z opłaty startowej
 • Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 22 maja(piątek)-SUKCESJA-w godz. 15.00-19.00 oraz  w dniu 23 maja(sobota)-SUKCESJA w godzinach 10.00-15.00 lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.45-11.30.
 • Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 • Odbierając numery startowe- nauczyciel/opiekun musi pozostawić w biurze listę startową z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora placówki-co jest jednoznaczne, że nauczyciel/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za udział i zdrowie uczniów/dzieci.
 • Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
 • Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 • Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
 • Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Zgłoszenia:

Zapisy drogą internetową od 1 marca do 19 maja 2020 r.

Jeśli ktoś po dokonaniu zgłoszenia chce zmienić dane (edytować zgłoszenie)prosimy pisać do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 19 maja 2020 r. do godziny 22.00 lub osobiście w dniach 22 maja(piątek) SUKCESJA– w godz. 15.00-19.00 oraz w dniu 23 maja(sobota) SUKCESJA w godzinach 10.00-15.00 w biurze zawodów – jeśli limit zgłoszeń w danym biegu nie zostanie wyczerpany wcześniej. 
 • Opiekunowie/nauczyciele muszą osobiście odebrać numery startowe dla swoich dzieci/uczniów w dniach 22 maja(piątek)-w godz. 15.00-19.00 oraz  w dniu 23 maja(sobota)-10.00-15.00 w biurze zawodów w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA- Aleja Politechniki 1 lub w dniu biegu w biurze-Pasaż Schillera- przy miejscu startu w godzinach 8.45-11.30. 
 • Adres biura zawodów w dniach 22 i 23 maja -Al. Politechniki 1 w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA.- POZIOM (+1) wejście od ulicy Rembielińskiego.
 • Numer startowy jest zaopatrzony w chip elektroniczny, znajduje się on pod gąbką na odwrocie numeru. Uszkodzenie, odklejanie gąbki może skutkować uszkodzeniem chipa i niesklasyfikowaniem zawodnika na mecie.
 • Rodzic/opiekun musi osobiście odebrać numer startowy dla dziecka. W biurze zawodów opiekun/rodzic musi podpisać zgodę na udział dziecka w zawodach biorąc pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka. 
 • Za zgłoszonego zawodnika do biegu uważa się tego, który zarejestrował się wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. 
 • W dniu biegu w biurze w Pasażu Schillera w godzinach 08.45- 11.30 będzie można tylko odbierać numery startowe a nie zapisywać się do biegu!!!
 • Tylko do biegu roczników 2016, 2015 i 2014 w dniu imprezy, opiekunowie będą mogli odbierać numery startowe do godziny 11.30-jednak sugerujemy aby skorzystać z możliwości odebrania numeru startowego w dniach 22 i 23 maja w biurze zawodów.
 • Numery startowe pamiątkowe są bezzwrotne.
 • Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość zawodników
 • Bardzo prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną!

VIII. Nagrody:

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet z upominkami od sponsorów pamiątkowy medal i numer startowy.  

W tegorocznej edycji biegu nie prowadzi się klasyfikacji szkół i klubowej.

Biegi dzieci i młodzieży roczników 2003-2013:

za miejsce 1-3 indywidualnie – puchar/statuetka + nagroda rzeczowa
Bieg maluszków -roczniki 2014, 2015 i 2016:

Za miejsce 1-5 puchar/statuetka + nagroda rzeczowa
Bieg niepełnosprawnych i wyścig na wózkach:

za miejsca 1-3 K i M puchar/statuetka + nagroda rzeczowa
O kolejności na mecie zawodników będą rozstrzygać sędziowie PZLA.

Trasa będzie skracana bądź wydłużana w zależności od wieku startujących i możliwości technicznych:

IX. Postanowienia końcowe

Wyniki zawodów ukażą się zaraz po biegu na portalu: http://www.protimer.pl/

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na stronie internetowej.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia w czasie biegu numeru startowego  z przodu na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 • Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
 • Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany.
 • Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe,
 • promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
 • Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Osoby bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących.
 • Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
 • Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczestnik Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.


1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.

2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:

a. świadczeń usług drogą elektroniczną:

b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:

uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

d. dostarczania usług płatniczych

e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie

kontaktu z Państwem

g. celów podatkowych i rachunkowych

h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom


3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia konta na stronie biegpiotrkowska.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.biegpiotrkowska.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.biegpiotrkowska.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.